KrediitkaardidKrediitkaart on pangakaart, mis võimaldab kasutada panga poolt kliendile antud krediiti, ehk laenuraha, mis tuleb pangale tagasi maksta. Krediitkaart on peamiselt mõeldud ostude eest tasumiseks, kuid võimaldab pangaautomaatidest ka sularaha välja võtta. Krediitkaart on sularaha ja deebetkaardi kõrval üks levinumaid maksevahendeid kogu maailmas.

Krediidilimiit ehk summa, mille pank kliendile kasutamiseks annab, lepitakse kokku pangaga sõlmitavas lepingus. Konkreetne krediidilimiit sõltub taotleja igakuisest netosissetulekust. Sissetuleku suuruse nõue on erinevatel pankadel ja kaartidel erinev.

Krediitkaardi kasutamine on üldiselt kulukam kui deebetkaardi kasutamine, sest oma loomult on krediitkaardil olevate vahendite kasutamine laenamine. Lisaks võtab pank krediitkaardiga sularaha väljavõtmisel üsna kõrget teenustasu. Sellele vaatamata hõlbustab krediitkaart poodides ning internetis ostlemist. Iseäranis välismaal reisides vähendab krediitkaart vajadust valuutavahetuseks ning sularaha kaasaskandmiseks. Krediitkaardi kasutamine on hea ja paindlik lühiajalise laenamise võimalus ning reisil olles võib see olla ainus aktsepteeritav kaardimakse vahend.

Krediitkaartide tingimused

Krediitkaartide tingimused erinevad sõltuvalt konkreetsest pangast ja kaardi tüübist. Seetõttu on oluline võrrelda erinevate pankade poolt pakutavaid krediitkaardi tingimusi ning nende kasutustingimusi. Olulisimad tingimused on:

 • Krediitkaardi tüüp. Vaba tagasimaksega krediitkaart võimaldab tehtud kulutused jaotada pikema perioodi peale. Määratud tagasimaksega krediitkaart eeldab tehtud kulutuste eest tasumist järgmisel kuul.
 • Krediitkaardi saamise eelduseks on regulaarne sissetulek. Minimaalse sissetuleku nõue on pankadel erinevate kaartide jaoks erinevad.
 • Krediidilimiidi suurus lepitakse kokku sõlmitavas krediitkaardilepingus ning konkreetne summa sõltub taotleja sissetulekutest.
 • Juurdemaksu tegemise võimalus. Lisaks krediidilimiidile võimaldavad osad kaardid juurdemakseid tehes kaardi vaba jääki suurendada.
 • Krediidi tagastamise tingimused. Olulised kasutustingimused, millele tähelepanu pöörata on intressi ja viivise suurus.
 • Hooldustasude suurus. Kuigi eksisteerib ka hooldustasudeta krediitkaarte, siis osadel krediitkaartidele on kehtestatud kas aasta või kuu hooldustasu.
 • Sularaha väljavõtmise tasu. Sularaha väljavõtmise teenustasud on krediitkaartidel üsna soolased.
 • Lisateenused ja soodustused. Krediitkaartidega pakutakse tihti kaasa erinevaid lisateenuseid nagu näiteks reisi- või õnnetusjuhtumikindlustust, ostukindlustust vms. Kuigi pakutavad lisateenused ei peaks olema krediitkaardi peamised valikukriteeriumid, siis on need täiendavaks lisaboonuseks.

Krediitkaardi eelised:

Krediitkaardid tagavad usalduse ning kasutamisvõimaluse peaaegu kogu maailmas:

 • Krediitkaart võimaldab lisavahendeid ja ajastada kulutused pikema perioodi peale. See tähendab, et krediidilimiiti on võimalik kasutada sõltumata kontojäägist.
 • Krediitkaardiga on aktsepteeritud maksevahend internetis kaupade ja teenuste eest maksmisel. Krediitkaart hädavajalik majutuse, lennukipiletite, rendiauto jm teenuste broneerimisel, sest krediitkaart on müüjale usaldusväärsuse ja maksevõime garantii.
 • Krediitkaart on kasulik reisimisel, sest on maksevahendina aktsepteeritud ka seal, kus deebetkaart ei kehti. Samuti aitab krediitkaart vabaneda reisimisel valuutavahetusest ja liigsest sularaha kaasaskandmisest.
 • Paljud krediitkaardid jagavad kasutamise eest boonuspunkte (maksmisel), mida saab vahetada hiljem kingituste vastu. Lisaks on mitmetel krediitkaartidel ka lisaboonusena erinevate koostööpartnerite eripakkumised mõne teatud brändi kauba ostmiseks või nt reisikindlustus, ostukindlus jm.

Krediitkaartide liigid:

Krediitkaardid jagunevad laias laastus kindla ja vaba tagasimaksega krediitkaartideks. Kindla tagasimaksega krediitkaardi puhul tuleb igakuise krediidilimiidi piires tehtud kulutused tagastada järgmisel kuul ühe maksena. Vaba tagasimaksega krediitkaart võimaldab suuremad kulutused maksta tagasi pikema perioodi jooksul.

 • Määratud tagasimaksega krediitkaart sobib igapäevaste ostude eest tasumiseks nii Eestis kui ka reisimisel. Krediitkaart võimaldab kokkulepitud päevade ulatuses kasutada intressivaba raha. Intressivaba periood sõltub konkreetsest pangast ja kaardist ning võib ulatuda kuni 50 päevani. Kindlal kuupäeval järgmisel kuul (näiteks 10. või 20.) võtab pank eelneval kuul kulutatud summad kontolt automaatselt maha. Kui vajalik summa sellele kuupäeval kontol puudub, arvestatakse viivist. Määratud tagasimaksega krediitkaardid on enamasti kuu- või aastatasuga.
 • Vaba tagasimaksega krediitkaart võimaldab kasutatud krediidiosa tagasimaksmist ise valida ning tasumist ka osade kaupa. See võimaldab mugavalt tasuda kulutatud summade eest vajadusel ka pikema perioodi vältel, tasudes igakuiselt vaid intressi kasutatud krediidilimiidilt ning põhiosa sobival ajal ning ulatuses. Siiski on oluline arvestada, et intressivaba on vaid teatud periood ning kui kasutatud raha selle aja jooksul tagasi pole kantud, arvestab pank sellelt intressi. Vaba tagasimaksega krediitkaart on kasulik täiendavatekst vabade vahendite kindlustamiseks, sest niikaua kuni kaarti ei kasutata, puuduvad ka kulud.
 • Püsimaksega krediitkaart ühendab endas vaba tagasimaksega ja püsimaksega krediitkaartide omadusi ning sobib suuremate ostude tegemiseks. Kasutatud krediidisumma makstakse hiljem tagasi lepingus fikseeritud suuruses regulaarsete osamaksetena, mida saab jaotada ka pikema perioodi peale. Kuna tavaliselt püsimaksega krediitkaardil intressivabu päevi ei ole, siis on võimalik tasuda ka rohkem kui minimaalne ettenähtud osamakse ette näeb, et vähendada krediidijääki kiiremini, sest kasutatud osalt tuleb maksta intressi.

Ülaltoodud liigitus on üldisem ning krediitkaarti hankides tuleks kindlasti uurida erinevate pankade konkreetseid krediitkaardi tingimusi, sest need võivad erineda oluliselt. Näiteks pakuvad mõned pangad krediitkaarte, kuhu on võimalik teha täiendavaid sissemakseid, et kasutatavat summat suurendada. Konkreerset valikut tehes on oluline enda jaoks selgeks teha, kas sobilikum on püsimaksega, määratud tagasimakse või hoopis vaba tagasimaksega krediitkaart. Alles seejärel saab võrrelda erinevate pankade krediitkaardi tingimusi, sealhulgas tingimusi nagu: intressi suurus, minimaalse sissetuleku nõue, kasutatud raha tagastamise tingimused jms. Kõige olulisem tegur on kahtlemata intressikulu (intressimäär) ning kuu ja aasta hooldustasud.

Krediitkaardi kasutamine

 • Krediitkaarti ja PIN-koodi ei tohi hoida koos ühes kohas. PIN kood tuleb õppida pähe ning PIN koodi ümbrik hävitada. Samuti on oluline PIN koodi sisestamisel veenduda, et kõrvalseisjad seda ei näeks.
 • Kaardiga maksmisel ei tohi lasta oma kaarti nägemisulatusest välja, iseäranis välisreisidel.
 • Internetis krediitkaardiga maksmisel tuleb veenduda, et lehekülg on tuntud ja usaldusväärne.
 • Krediitkaardiga tehutud ostudel tuleks hoida regulaarselt pilk peal, iseäranis pärast mõnda välisreisi. Väiksemagi kahtlase väärtehingu korral teavitage kindlasti koheselt panka sellest ning paluge kaart sulegda.
 • Krediitkaardi numbrit ei tohiks kunagi saata faksi, posti või e-maili teel ega öelda seda üle telefoni.
 • Määrake krediitkaardile mõistlikud kasutuslimiidid, eraldi summad ostu-, sularaha- ja maksetehingutele.
 • Krediitkaardiga sularaha välja võttes tuleb olla tähelepanelik rahaautomaatide kasutamisel – mõned sularahaautomaadid annavad kõigepealt välja kaardi ning alles seejärel sularaha. Enne automaadi juurest lahkumist on oluline veenduda, et pangakaart ning soovitud sularaha on kätte saadud.
 • Kuigi vaba tagasimaksega kaartide puhul on võimalik ise valida tagasimakstava kuumakse suuruse ja aja üle, siis mida kiiremini krediit tagasi maksta, seda vähem tuleb maksta intressi. Kasutatud krediidi tagasimaksmisega hiljaks jäädes lisandub veel viivis
 • Krediitkaardi kadumisel või varastamisel tuleb sellest koheselt panka teavitada kas lähimas kontoris või telefoni teel.