Heaintress.ee kasutustingimused ja privaatsuspoliitikaHeaintress.ee kasutustingumused

  • Heaintress.ee veebiportaali haldab Heaintress OÜ.
  • Heaintress.ee teeb omalt poolt kõik, et leheküljel toodud info oleks ajakohane ja täpne, kuid ei garanteeri informatsiooni sajaprotsendilist õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekivate võimalike tagajärgede eest.
  • Heaintress.ee kasutab toodete võrdlemisel krediidi kulukuse määra, mis on kalkuleeritud avaliku teabena kättesaadavate andmete põhjal, kuid ei ole teenusepakkujate veebilehtedelt ametlikult kinnitatud teabena saadav. Seetõttu ei garanteeri heaintress.ee andmete sajaprotsendilist õigsust.
  • Heaintress.ee lähtub otsingutulemuste esitamisel tarbijate jaoks võimalikult suure objektiivsuse tekitamisest, et lihtsustada laenupakkujate seast parimate pakkumiste leidmist. Samas ei luba me, et meie portaalis on toodud info kõikide Eestis tegutsevate teenusepakkujate kohta, mistõttu soovitame kasutada lisaks heaintress.ee portaalile kindlasti ka teisi allikaid.
  • Kasutades heaintress.ee veebiportaali, nõustute ülalkirjeldatud kasutustingimustega ning heaintress.ee privaatsuspoliitikaga.

Heaintress.ee privaatsuspoliitika

  • Heaintress.ee portal kasutab Google Analytics tarkvara, mis kogub cookie'de abil anonüümset informatiooni lehe külastatavuse kohta.
  • Heaintress.ee ei kogu portaali külastajatelt isiklike andmeid, välja arvatud juhul, kui nad seda informatsiooni meile tahtlikult ja teadlikult avaldavad (näiteks liitudes meie uudiskirjaga). Kogutud informatsiooni avaldame kolmandatele isikutele vaid juhul, kui seda nõuab seadus, kohtumäärus või see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks.