Eripakkumised
 
Специальные предложения
Популярные теги
Подпишитесь на нашу рассылку

Подписавшись на нашу рассылку, будете оставаться в курсе всех лучших специальный предложений. Введите свой e-mail.

Благодарим! Свяжемся с Вами при первой возможности.

KaskokindlustusKaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis hüvitab kahju siis, kui süüdlane jääb tuvastamata või kahjud, mida liikluskindlutsus ei korva. Seetõttu annab kaskokindlustus lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele suurema turvatunde, sest liikluskindlus hüvitab ainult sinu poolt teistele põhjustatud kahjud, kaskokindlustuse eesmärgiks on aga hüvitada kahju, mis on põhjustatud sinu sõidukile. Näiteks juhtudel kui Sinu põhjustatud liiklusõnnetuses saab kannatada sinu auto või kui sinu autole tekitab kahju parklasse parkiv teine auto ja süüdlast ei õnnestu tuvastada.

Kaskokindlustus võimaldab kindlustada autot järgmiste riskide vastu: liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism ning tulekahju. Lisaks pakuvad kindlustusfirmad täiendavaid kindlustusvõimalusi nagu kasutuskatkestuskindlustus, uusväärtuskindlustus, klaasikindlustus jne. Samuti on kaskokindlustuslepinguga võimalik kindlustada auto lisavarustust. Kuigi kaskokindlustus on vabatahtlik, võib selle olemasolu olla ka kohustuslik, näiteks kui auto on ostetud või renditud liisinguga.

Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevaid sõidukeid: sõiduautod, töömasinad (nt traktor), bussid, veoautod, mootorrattad, haagised, jm

Kaskokindlustuse periood on reeglina üks aasta ning kehtib Eestis ja üldjuhul kõikjal Euroopas. Kaskokindlustuslepingu sõlmimiseks peab autol olema töökorras immobilaiser ja signalisatsioon. Samuti soovitakse enne kindlustuslepingu sõlmimist auto ülevaatust. Ülevaatust ei nõuta uute autode puhul ning kaskolepingu pikendamisel.

Kaskokindlustuse kahju liigid

Kaskokindlustus pakub kindlustuskaitset tavapäraste riskide vastu nagu liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism või tulekahju. Näiteks kui auto saab kannatada metsloomale otsasõidu tõttu või kui kahju põhjustab autole üleujutus vms.

  • Tulekahju on juhtum, kui auto kahjustumine või hävimine on seotud ootamatu tule puhkemisega, sisaldades ka suitsu, tahma ja kustutustööde poolt tekitatud kahju.
  • Vandalism on juhtum, kus auto kahjustumine või hävimine toimub kolmanda isiku tahtliku teo läbi.
  • Vargus/röövimine on auto kadumine või kahjustumine varguse või röövimise käigus.

Kaskokindlustuse liigid

Kindlustusseltsid pakuvad erineva ulatusega kindlustuskaitse lepinguid: täiskaskot (ehk superkasko), osakaskot ja minikaskot. Kuna kaskokindlustuse nime all pakutakse erinevaid sisulisi lahendusi, tasub detailselt võrrelda mida ühe või teise kindlustusfirma kaskokindlustus ikkagi sisaldab. Enamasti nõuab ükskõik milline kaskoleping eeldusena seda, et autole on paigaldatud immobilaiser ja signalisatsioon ning auto peab olema läbinud tehnilise ülevaatuse.

  • Superkasko on enim levinum kaskoliik, mille sõlmimist nõuab ka enamik liisingufirmasid. Superkasko katab õnnetusjuhtumi (sh tulekahju liiklusõnnetuse ja loodusõnnetuse), varguse (sh ärandamise) või röövimise. Õnnetusjuhtumiks loetakse ka esiklaasi või salongiklaasi purunemist. Lisaks sisaldab superkasko ka auto õnnetuskohalt äravedu ning mõningatel kindlustusfirmadel ka asendusautot ajaks, mil auto on remonditöökojas.
  • Osakasko katab auto liiklus- ja loodusõnnetuse, tulekahju ning vandalismi kindlustusjuhtumid, kuid mitte vargust.
  • Minikasko on kasko liik, kus auto omanik saab ise valida konkreetsed kindlustusjuhtumid, mille vastu oma auto kindlustada.

Lisaks pakuvad kindlustusseltsid lisatasu eest täiendavad kindlustusvõimalusi nagu: kasutuskatkestuskindlustus, uusväärtuskindlustus, klaasikindlustus jms.

Kaskokindlustuse puhul on oluline tutvuda üldiste välistustega, ehk kindlustusjuhtumi üksikasjadega, mille puhul ei kuulu kahju kindlustusfirma poolt hüvitamisele. Üldised välistused leiab kindlustuslepingu tingimustest. Näiteks kui õnnetus on põhjustatud olulisest liikluseeskirjade rikkumisest (sõidukiiruse ületamine) või kui autot juhiti joobeseisundis. Kuna kindlustusseltside lepingutingimused tõlgendavad kindlustusjuhtumeid erinevalt, siis tuleb kindlustusufirma valikul lähtuda eelkõige sellest, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Seda eriti siis, kui auto on ostetud liisinguga, sest kui kindlusfirma otsustab kahju hüvitamisest keelduda, siis kohustub tekkinud kahju hüvitama liisinguvõtja.

Omavastutus

Omavastutus on summa, mis jääb kahju hüvitamise korral inimese enda kanda. Tavaliselt on see % kahju ulatusest, näiteks 10-15%.

Kaskokindlustuse kahjude hüvitamine

Õnnestusjuhtumi korral tuleb sellest esimesel võimalusel, soovitavalt kirjalikult, teatada kindlustusfirmale, misjärel antakse juhised edasiseks käitumiseks. Täpsed detailid kuidas kindlustusjuhtumi korral toimida on kindlustuslepingus, mistõttu tuleks kontrollida kindlustuslepingust, mida kahju hüvitamiseks tuleb teha. Näiteks võidakse auto varguse korral soovida näha kõiki võtmeid ja pulte.

Kahjunõue tuleb kindlustusfirmale esitada esimesel võimalusel. Kahjude hüvitamise peamine eeldus on see, et eelnevalt on korrektselt täidetud kõik vajalikud ja kindlustusseltsi poolt nõutud ohutusnõuded. Mõningad asjaolud võivad mõjutada hüvitise väljamaksmist, näiteks võib kindlustusfirma vähendada väljamakstavat hüvitist, kui autojuht ei ole täitnud liikluseeskirju, ei kasutanud turvavööd vms. Enamasti ei hüvita kindlustusfirma kahju kui auto oli lukustamata, aknad olid lahti või signalisatsioon ei töötanud. Samuti võib kindlustusselts keelduda kahju hüvitamisest, kui auto võtmed on kaotatud või varastatud. Seeärast on oluline hoida auto dokumente ning võtmeid hoolikalt. Oluline on siinjuures veel see, et varguseks või röövimiseks ei loeta olukorda, kui auto on omaniku käest ära võetud kelmuse või väljapressimise teel.

Kindlustusfirma hüvitab tekkinud kahju, millest on maha arvatud omavastutus ja muud võimalikud kulud kohe, kui on lõpetatud hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikud toimingud. Kindlustusfirma hüvitab kahju tegeliku suuruse, seda isegi siis, kui lepingujärgne väljamaksete ülempiir on suurem kindlustusväärtusest. Samuti on kindlustusseltsil õiguse määrata kas auto remonditakse või määratakse rahaline hüvitis. Ka on kindlustusseltsil õigus määrata millises remonditöökojas sõiduk remonditakse.

Kui liiklusõnnetuse põhjustajaks on teine õnnetuses osalenud sõiduki juht, hüvitatakse tekitatud kahju õnnetuse põhjustanud sõiduki liikluskindlustuse lepingu alusel.