Eripakkumised
 
Специальные предложения
Популярные теги

IsikutuvastusIsiku tuvastamine on protsess, mille käigus veendub volitatud isiku tuvastaja, et isik on see, kes ta väidab ennast olevat. Tavaliselt teeb tuvastaja sinu passist, ID-kaardist või juhiloast koopia ning palub Sul isikutuvastuse dokument allkirjastada.

Isiku tuvastamisel lähtub tuvastaja visuaalse vaatluse teel talle tõestamistoimingut taotleva isiku poolt esitatud isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, juhiluba). Kahtluse korral on tuvastajal õigus nõuda mitme isikut tõendava dokumendi esitamist.
Tuvastajal on õigus keelduda isiku tuvastamiseks esitatud dokumenti aktsepteerimast juhul, kui dokument ei ole kehtiv või on kehtetuks tunnistatud.

Isikut tõendav dokument on kehtiv, kui:

  • dokument on välja antud ja andmed on dokumenti kantud õiguspäraselt selleks pädeva asutuse poolt;
  • dokumendi kehtivusaeg ei ole lõppenud;
  • dokument on kasutamiskõlblik ja võimaldab tuvastada sellesse tehtud kandeid ja nende õigsust ning kontrollida dokumendi kasutaja isikusamasust;
  • dokument on terviklik ja ei ole rikutud.

Isiku tuvastamine laenamisel

Ühekordselt on isikutuvastus kohustuslik kõigile laenu taotlejatele, lähtuvalt 28.01.2008 jõustunud "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse" nõuetest. Esmakordselt laenu taotlevad kliendid ennast isikuttõendava dokumendi alusel tuvastama, kas lanuandja kontoris või ühes mõnes laenuandja esindavas ettevõttes.

Isikutuvastamisteenust osutavad ettevõtted

Isikusamasuse tuvastamine on teenus, kus toimub tehingus osaleva isiku vastavuse kindlaks tegemine tema poolt esitatud dokumentide ja teenuse tellija poolt esitatud andmete alusel. Teenust osutavad Eesti järgmised ettevõtted:

  • Eesti Posti postkontorites üle Eesti
  • R-kioskites