Mis on kiirlaen? Kiirlaenu taotlemine Kiirlaenu intress
Summa

50

2000

Periood

5

90

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on tarbimislaen? Tarbimislaenu taotlemine Tarbimislaenu intress
Summa

1000

10000

Periood

1

60

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on kinnisvaralaen? Kinnisvaralaenu taotlemine Kinnisvaralaenu intress
Summa

1000

50000

Periood

6

120

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on eluasemelaen? Eluasemelaenu taotlemine Eluasemelaenu intress
Summa

2000

200000

Periood

10

40

OTSI PAKKUMISI
 
  
Eripakkumised
 
Специальные предложения
Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes meie uudiskirjaga, hoiame sind kursis meie tegemiste ja parimate sooduspakkumistega. Sisesta oma e-mail.

Täname! Sinu e-mail on lisatud.

KodukindlustusKodukindlustus on kaitse materiaalse vara (eluaseme) hävimise korral. Kodukindlustus ei aita vältida või ära hoida kahjujuhtumeid ja õnnetusi, küll aga aitab kindlustus toime tulla nende saabumisel kaasneva majandusliku kahjuga. Näiteks tulekahju või uputuse puhul on tegemist küll üsna ebaõenolise juhtumitega, siis nende saabumisel on kahju ulatus suur ja üksikisikul sellega rakse toime tulla. Kodu ja koduse vara kindlustamisel on võimalik valida millise riski eest ennast kindlustada: näiteks torustiku leke, tule- või tormikahju või kuritegu (vandalism). Kodukindlustus sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks.

Kodukindlustuse hüvitise saamise eelduseks on korrektselt tasutud kindlustusmaksed. Kodukindlustus aitab hüvitada varalised kahjud, kui eluaseme või kodus oleva varaga midagi juhtub ning võimaldab seeläbi igapäeva­eluga sujuvamalt edasi minna. Näiteks kodu hävimisel finantseeritakse uue kodu ehitust või kaetakse taassoetamis- või turuväärtuse alusel remondikulud ning kodune vara. Kodu kindlustamist taastamisväärtuses nõuavad reeglina ka eluasemelaenu andvad pangad.

Paljud kindlustuseltsid pakuvad lisaks elementaarsele baaskindlustusele ka kõikvõimalikke lisakindlustuse võimalusi, nagu näiteks kodu hävimisel ajutise eluaseme üürikulu ning kolimiskulud või teisalt üüritulu kaotuse kompenseerimine.

Omavastutus

Omavastutus on summa, mille ulatuses tuleb kindlustuse võtjal kahju tekkimisel endal kanda. Omavastutus võib sõltuvalt kindlustusseltsist või konkreetsest kindlustustootest ka üldse puududa.

Ala- ja ülekindlustus

Hinnates seda, milline on eluaseme taastamisväärtus ja milline on erinevtae riskide esinemise tõenäosus ning kui palju nende riskide realiseerumisel läheks maksma kodu ja koduse vara taastamine, määratakse kindlaks kindlustussumma.

 • Ülekindlustus on olukord kus kindlustussumma ületab kindlustusväärtust. Ülekindlustuse puhul tuleb vähendada kindlustussummat, et kindlustusleping vastaks tegelikkele oludele.
 • Alakindlustus on olukord kus kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus. Alakindlustus võib tekkida näiteks sellisel juhul kui ehitushinnad tõusevad väga kiiresti. Alakindlustuse puhul on oht, et kindlustusseltsilt saadud hüvitisega ei ole võimalik eluaset enam samas mahus taastada.

Taastamisväärtus ja turuväärtus

 • Taastamisväärtus on kulutus, mis tuleb teha kahjustunud varaga samaväärse vara hankimiseks. Eluaseme kindlustamisel rakendatakse reegline taastamisväärtust.
 • Turuväärtus ehk taassoetamisväärtuse korral hüvitatakse kahjustunud vara samaväärse uue toote maksumusega ning kahju hüvitatakse keskmise müügihinna alusel.

Peamised riskid, mille vastu kindlustatakse

 • Tulekahju puhul kaetakse üldjuhul kahjud, mille põhjustasid põlemine, suits ja tahm. Tahtliku süütamise korral tulekindlustus reeglina ei kehti.
 • Veekahju on üks levinumaid kindlustusriske, mille vastu kindlustavad kõik kindlustusseltsid. Veekahju võib olla tingitud nii torustiku lekkest, kanalisatsiooni ummistusest aga ka naaberkorterist johtuvast uputusest.
 • Vandalism on tahtlik vara hävitamine või rikkumine kindlustusvõtjast sõltumatu isiku poolt. Vandalismi alla ei lähe enamasti ehitise osade vargused.
 • Murdvarguse puhul kaetakse kahjud, kui esemed varastati uste, akende või lukkude lõhkumise või lahtimuukimise teel.
 • Röövimine on võõra isiku poolt füüsilist vägivalda kasutades eseme äravõtmine.
 • Tormi puhul kaetakse kahjud, mis on tekkinud otseselt tormi tagajärjel, näiteks kindlustusobjektile (autole, majale) langenud esemed, näiteks puud.

Kindlustusseltsi valik

Kindlustustingimused võivad sõltuvalt kindlustusseltsist oluliselt erineda, mistõttu on enne kodukindlustuse lepingu sõlmimist kindlasti vajalik põhjalik tutvumine erinevate tingimustega, iseäranis: 

 • Kindlustussumma, mille vastu eluase või kodune vara kindlustatakse.
 • Riskid, mille vastu kindlustus tehakse. Kodukindlustuse nime all võivad erinevad kindlustusseltsid pakkuda väga erinevaid lahendusi.
 • Kodukindlustuse tingimused. Siinjuures on eriti oluline pöörata tähelepanu sellele, millised on välistusujuhud, ehk olukorrad, kus kindlustusselts võib väljamaksmisest keelduda. Samuti on oluline omavastutuse määr.

Lisaks on oluline selgeks teha, millised on kindlustusega kaasnevad kohustused, sh kahjujuhtumist teavitamise kord ja tähtajad. Kodukindlustust on võimalik sõlmida nii otse kindlustusseltsis aga ka läbi kindlustusmaaklerite.

Kahju hüvitamine

Kahjusummade määramisel vaadeldakse mitmeid asjaolusid, sealhulgas seda, mis oli kahju tekkepõhjus ning kas see oli lühiaegne või äkkiline. Samuti kas kahju tekkepõhjus oli ettenägematu ja ootamatu ning kuidas oma vara hoolikalt hoidev isik oleks antud olukorras käitunud ja kas kahjujuhtumit oleks saanud üldse ära hoida.

Kindlustusselts on kohustatud hüvitama vaid kahjusumma, millest on lahutatud omavastutuse osa ning tavaliselt hüvitatakse vaid kahju tegelik suurus, isegi kui kindlustususmma oli suurem. Hüvitisnõue tuleb kindlasti esitada esimesel võimalusel ning uurida kindlustuslepingust, millised on vajalikud toimingud kahju hüvitamiseks.

Tähtaeg mille jooksul kindlustus kahju hüvitab on määratud kindlustustingimustes. Kui kindlustusselts ei ole 1 kuu jooksul hüvitussumma suuruse väljaselgitamiseks vajalikke toiminguid lõpetanud, siis on kindlustusvõtjal õigus nõuda minimaalse hüvitamisele kuuluva summa tasumist.