Mis on kiirlaen? Kiirlaenu taotlemine Kiirlaenu intress
Summa

50

2000

Periood

5

90

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on tarbimislaen? Tarbimislaenu taotlemine Tarbimislaenu intress
Summa

1000

10000

Periood

1

60

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on kinnisvaralaen? Kinnisvaralaenu taotlemine Kinnisvaralaenu intress
Summa

1000

50000

Periood

6

120

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on eluasemelaen? Eluasemelaenu taotlemine Eluasemelaenu intress
Summa

2000

200000

Periood

10

40

OTSI PAKKUMISI
 
  
Eripakkumised
 
Специальные предложения
Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes meie uudiskirjaga, hoiame sind kursis meie tegemiste ja parimate sooduspakkumistega. Sisesta oma e-mail.

Täname! Sinu e-mail on lisatud.

ReisikindlustusReisikindlustus hüvitab reisil võimalikud ootamatud kulud mis tekivad õnnetuste või haigestumise tagajärjel. Reisikindlustus ei hoia õnnetusi ära, ent võimaldab toime tulla reisimisel nende poolt põhjustatud kulude katmisel. Kulutused, mis võivad tekkida näiteks ootamatu haigestumise, pagasi hilinemise vms tõttu. Reisimiseks loetakse isiku ajutist välismaal viibimist. Reisikindlustus on tervisekindlustus, mida tuleks vaadelda koos pagasi -ja reisitõrke kindlustusega.

Reisikindlustuse maksumus sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas isiku vanusest, sihtkohast, reisi kestusest ja kindlustussummast. Kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused tuuakse kindlustustingimustes. Kindlustuslepingu juures on olulised kindlustustingimused, sh mida konkreetne reisikindlustus täpselt sisaldab. Siinjuures on eriti oluline tähelepanu pöörata sellele, millised on tingimused, mille korral reisikindlustus ei kehti, ehk välistused. Sellisteks tingimusteks võivad olla näitekst loodusõnnetus või kindlustatud isiku joobeseisund. Samuti ei hüvita kindlustusseltsid kahju, mida kaetakse teiste osaliste (nt transpordifirmad) poolt.

Kindlustuslepingut saab sõlmida nii kindlustusseltsides, aga ka kindlustusmaaklerite vahendusel ja reisibüroodes. Reisikindlustus on vajalik ka Euroopa liidus, sest haigekassa ravikaart võimaldab katta vaid otsese raviteenuse välismaal.

Kindlustusjuhtumite näited:

 • Ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum reisil olles.
 • Reisi ärajäämisel majutus ja transpordikulud, mis olid vajalikud reisi jätkamiseks või tagasi koju pöördumiseks.
 • Pagasi kahjustumine, vargus või kaotsiminek.
 • Ootamatu esmaabi reisil (nt hambaravi).

Reisikindlustuse liigid:

 • Meditsiiniabikindlustus on reisikindlustuse põhirisk ja kohustuslik osa. Meditsiiniabikindlustus katab isiku haigestamise või õnnetusjuhtumi korral sellega kaasnevad ravi- ja transpordikulud.
 • Pagasikindlustus katab kahjud, mis on tingitud pagasi kaotsiminekust, hilinemisest või kahjustumisest. Näiteks pagasi hilinemise korral korvatakse reisijale ostetud hädavajalikud esemed. Pagasiks tervikuna loetakse reisiks vajalikud asjad (jalatsid, riided, fotoaparaat, arvuti, mobiiltelefon jms). Siinkohal on oluline selgeks teha, millised on pagasikindlustse tingimused, eriti välistused. Näiteks elektrooniakseadmete puhul on tingimustesse enamasti lisatud, et neid ei tohi jätta valveta (hotellituppa või autosse). Samuti erinevad pagasikindlustusel hüvitisilimiidid ja näiteks see kui kaua peab pagas olema hilinenud, et see loetakse hilinenuks (4h, 12h, jne). Pagasikindlustuse tingimustega on vajalik tutvuda ka seetõttu, et kahju korral käituda õigesti: kindlustusselts võib nõuda erinevaid tsekke nt lennufirmalt või politsei tõendit juhtumi registreerimise kohta, esmatarbekaupade ostmise tsekid jne.
 • Reisitõrkekindlustus on mõeldud reisi ärajäämise või katkemise kaitseks. Reisitõrkekindlustusega kaetakse lisakulud, mis tekivad sellest, et reisijal tuleb plaaniväliselt ööbida hotellis, osta uus pilet vms. Kuna reisitõrkekindlustus rakendub tavaliselt alles mõne päeva pärast, mitte koheselt, siis on mõistlik see juba kohe broneerides muretseda. Ka reisitõrke kindlustuse puhul on oluline selgeks teha, millised on kindlustustingimused, sh välistused. Tavaliselt hüvitatakse hilinemisel piletite ümbervahetamisega seotud lisakulud või reisi ärajäämine näiteks ootamatu haigestumine. Ka reisitõrkekindlustuse korral on kindlustusseltsil õigus nõuda kahju hüvitamiseks mitmeid tõendeid nagu arstitõend, politsei tõend jms.

Reisikindlustuslepingu sõlmimine

 • Oluline on enda jaoks läbi mõelda mille vastu soovitakse ennast reisil kindlustada.
 • Uuri kindlasti erinevate kindlustusseltside reisikindlustuse tingimusi ning seda, mida loetakse kindlustusjuhtumiks. Siinkohal on väga olulised välistused, ehk olukorrad kus kahjutasu ei maksta või seda vähendatakse (sõjad, isiku joobesseisund). Erinevate kindlustusseltside tingimused võivad siin erinevad. Kindlasti on kasulik enne otsuse tegemist tutvuda mitme erinevate pakkumisega. Kui midagi jääb kindlustustingimustes arusaamatuks, siis tuleb see kindlasti täpsustada.
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb kindlustusseltsi informeerida kõikidest kindlustusriski mõjutavatest asjaoludset, nagu kroonilised haigused jms.
 • Reisitõrke kindlustuse korral on oluline teada, et kindlustus ei hakka kehtima momentaalselt ning jõustub alles mõne päeva pärast alates sõlmimisest ja kindlustsmakse tegemisest. Tihti märgitakse kindlustusupoliisile sel juhul ka täpne kellaaeg, millal kindlustuskaitse kehtima hakkab
 • Kindlustusseltsi valides ei ole otstarbekas lähtuda vaid kindlustusmakse suurusest, vaid ka sellest milliste riskide vastu kindlustatakse ja millistel tingimustel reisikindlustus kehtib. Eriti oluline on reiskindlsutuse valikul pöörata tähelepanu kindlustusperioodile, kehtivuspiirkonnale, kindlustatud isikute vanuselistele piirangutele ja kindlustussummale.
 • Tavaline tervisekindlustus ei katta sportimisega tegelemist, sh mägironimine, sukeldumine jms. Selleks, et need kõrgema riskiga tegevused kaetud saaksid tuleb sõlmida lisaleping.
 • Reisikindlustuslepingu tingimustes on määratletud ka kahjujuhtumist teavitamise kord ja kohustus. Selle mittenõuetekohasel täitmisel on kindlustusseltsil õigus kahju vähendada või selle väljamaksmisest keelduda.