Mis on kiirlaen? Kiirlaenu taotlemine Kiirlaenu intress
Summa

50

2000

Periood

5

90

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on tarbimislaen? Tarbimislaenu taotlemine Tarbimislaenu intress
Summa

1000

10000

Periood

1

60

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on kinnisvaralaen? Kinnisvaralaenu taotlemine Kinnisvaralaenu intress
Summa

1000

50000

Periood

6

120

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on eluasemelaen? Eluasemelaenu taotlemine Eluasemelaenu intress
Summa

2000

200000

Periood

10

40

OTSI PAKKUMISI
 
  
Eripakkumised
 
Специальные предложения
Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes meie uudiskirjaga, hoiame sind kursis meie tegemiste ja parimate sooduspakkumistega. Sisesta oma e-mail.

Täname! Sinu e-mail on lisatud.

Laenamine eraisikultKogukondlik ehk eraaisikutevaheline laenamine on laenuturg, kus isikud saavad omavahel raha laenata. Laenutehingud toimuvad otse rahaomajate ja -vajajate vahel. Laenuvõtjad saavad määrata endale sobivad laenutingimused ja laen on tihti madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse oma rahale kui pankades hoiustades.

Eelised laenuandjale (investor)

  • Alustamine on lihtne ja ei nõua finantsalaseid teadmisi.
  • Puuduvad tehingu- ja haldustasud.
  • Siseneda saab ka väikeste investeeringutega.
  • Kõrgem tootlikkus kui hoiustel või teistel tavapärastel rahapaigutustel.

Laenuandja saab laenuotsused teha iseseisvalt ning otsustada kellele, millise intressiga ning kui palju ja milliseks perioodiks laenata.

Eelised laenuvõtjale

  • Võimalik määrata endale sobilik intressimäär, mis on fikseeritud kogu laenuperioodiks.
  • Võimalik seada endale sobilik laenuperiood ja laenusumma.
  • Laenutaotluse täitmine toimub otse internetist, samas ei ole tegemist kiirlaenuga.
  • Laen on alati võimalik ennetähtaegselt tagastada.

Puudused

Kogukondliku laenamise suurimaks puuduseks on laenuandja seisukohalt see, et ta peab suutma hinnata laenuvõtja maksevõimet. Laenuvõtja kohta ei ole teada kui palju on tal tegelikult kohustusi erinevate laenuvõtjate juures. Kuigi mida kõrgem on laenutaotleja skoor, seda vähem probleeme, siis isegi kõrge skoori puhul ei ole võla tekkimise tõenäosus absoluutselt välistatud. Seetõttu tuleb suuremate summade väljalaenamisel kindlasti teostada põhjalikum analüüs, küsida pangakonto väljavõtet ning täpsustada teisi olulisi küsimusi.

Laenu taotlemine

Kõigepealt kehtestavad laenuandjad (investorid) omapoolsed laenutingimused nagu soovitud tootlus (intressimäär), maksimum laenusumma ühte laenu kohta, samuti sobilik skoori vahemik, ehk kellele on laenandja nõus antud tingimustel oma raha laenama.

1) Kasutajaks registreerimine
Laenuvõtmiseks tuleb olla vähemalt 21 aastane ning omada ID-kaarti. Pärast kasutajaks registreerimist ja laenuvahendaja üldtingimustega nõustumist luuakse kasutajakonto, mille kaudu kantakse raha portaali ja sealt välja.

2) Laenupakkumise esitamine
Laenu saamiseks tuleb täita laenuavaldus, kus määratakse laenu suurus, soovitav intressimäär ja laenuperiood. Pärast laenuavalduse esitamist saavad investorid teha omapoolseid pakkumisi.
Laenuoksjoni lõpedes saab laenutaotleja valida intressimäära milline on kõige sobilikum pakkumine. Kui sobilik pakkumine on leitud, siis tuleb allkirjastada laenuleping ja laen makstakse laenutaotleja kasutajakontole välja, millelt on võimalik teha juba väljamakseid pangakontodele.
Kui laenupakkumisi ei laekunud piisavalt pakkumisi, siis võib põhjus olla selles, et määratud laenutingimused võisid olla laenuandjate jaoks ebahuvitavad. Mõistlik on võimalusel tõsta intressimäära ning pikendada laenutaotluse kehtivust, samas tuleb tõdeda, et kõik laenusoovid ei saagi alati sobivat finantseeringut.

3) Laenu tagasimaksed
Laenu tagasimaksmine toimub maksegraafiku alusel igakuiste fikseeritud tagasimaksetena. Tagasimaksed tehakse laenuvahendaja kontole, kust need kantakse edasi laenuandjatele.

Laenuvõtja skoor

Laenuvõtja skoor on esmase krediidikontrolli tegemise järel laenutaotlejale määratud punktisumma. Skoor on laenusaajale arvutatav numbriline väärtus, mis peegeldab tema võimekust laenu teenindada. Skoori arvutamisel kasutatakse erinevaid näitajaid, sealhulgas laenutaotleja sissetulekuid ja kohustusi, aga ka Krediidiinfo maksehäireregistrit jm andmeid. Vajadusel küsitakse ka pangakonto väljavõtet. Reeglina mida suurem on laenuvõtja skoor, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta ning laenuandjad julgevad seetõttu teha rohkem pakkumisi ning madalama intressiga.

Tagatisfond

Kogukondliku laenamise portaalid tegelevad võlgade sissenõudmise ja menetlemisega kuni kohtuni välja, ent laenuandjate riskide maandamiseks on enamikul loodud tagatisfond. Tagatisfond on solidaarsuse põhimõttel tegutsev reserv, mis on mõeldud investeerimisriskide vähendamiseks ja millest tehakse väljamakseid laenuandjatele juhul, kui laenusaaja mingil põhjusel ei täida oma maksekohustusi.

Fondi finantseeritakse enamasti laenusaajate sissemaksetest laenu väljastamisel ning samuti võlglastelt lõpuks sissenõutavatest summadest. Fondi sisse- kui väljamaksete suurus sõltub tihti laenaja skoorist.

Kui laenuvõtja on jäänud pikemat aega võlgu tagasimaksetega, saab laenuandja otsustada, kas oodata võlglaselt laekumisi või kasutada fondi vahendeid laenulepingu lõpetamiseks. Isegi kui laenuandja on oma raha tagatisfondist kätte saanud, jätkatakse võla menetlemist võlgnikult kogu laenusumma kättesaamiseks.

Tulumaks

Kogukondliku laenuportaalide teenitud investeeringute tulude (laekunud intressidelt ja viivistelt) pealt tuleb laenuandjal tasuda tulumaksu.