Mis on kiirlaen? Kiirlaenu taotlemine Kiirlaenu intress
Summa

50

2000

Periood

5

90

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on tarbimislaen? Tarbimislaenu taotlemine Tarbimislaenu intress
Summa

1000

10000

Periood

1

60

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on kinnisvaralaen? Kinnisvaralaenu taotlemine Kinnisvaralaenu intress
Summa

1000

50000

Periood

6

120

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on eluasemelaen? Eluasemelaenu taotlemine Eluasemelaenu intress
Summa

2000

200000

Periood

10

40

OTSI PAKKUMISI
 
  
Eripakkumised
 
Специальные предложения
Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes meie uudiskirjaga, hoiame sind kursis meie tegemiste ja parimate sooduspakkumistega. Sisesta oma e-mail.

Täname! Sinu e-mail on lisatud.

Pankade tegevuse peale esitati enim kaebusie24.ee
22.02.2012 11:22

Finantsinspektsioon sai möödunud aastal pangateenuste kohta kõige rohkem kaebusi läbi tegevusajaloo. Samas on 2010. aastaga võrreldes varakindlustust, kaskokindlustust ja kohustusliku liikluskindlustust puudutavate kaebuste arv enam kui poole võrra vähenenud.

Kui 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade tegevuse peale esitatud kaebuste vahel võrdselt, siis möödunud aastal moodustasid kaebused pankade tegevuse peale kaks kolmandikku kõikidest klientide pöördumistest. Kokkuvõttes aga 2011. aastal Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv varasemate aastatega võrreldes kahanes.

Finantsinspektsioonile esitati kõige rohkem kaebusi Swedbanki tegevuse kohta, turuosa arvestades esitati kaebusi rohkem ka Nordea ja Sampo (Danske Bank Eesti filiaal) tegevuse peale.

Pangateenuste tarbimisel tekkinud probleemid olid seotud peamiselt arvelduste ja laenudega. Kliendid väljendasid rahulolematust selle üle, kuidas pank neid teavitas hinnakirja muudatustest. Samuti ei olnud kliendid rahul laenu käendaja teavitamise praktikaga kui laenusaaja sattus makseraskustesse, pangateenustele juurdepääsupiirangute seadmisega konto arestimise tõttu ja krediitkaardilepingu ühepoolse ülesütlemisega panga poolt. Jätkuvalt valmistasid klientidele muret makseraskustest tingitud probleemid, sealhulgas probleemid laenulepingu osapooli rahuldava kokkulepe saavutamisel tekkinud makseraskuste ületamiseks.

Kindlustusvaldkonnas esines traditsiooniliselt kõige rohkem vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramise üle. Kaebused olid seotud ka kindlustustingimuste erineva tõlgendamisega kindlustuslepingu poolte poolt ning kindlustusvõtja rahulolematusega kui kindlustusselts kahjuhüvitise maksmisest keeldus.

Kohustusliku kogumispensioni osas ei oldud rahul fondi tootlusega, samuti oli kaebusi ebakohaste kauplemisvõtete kohta pensionifondide turustamisel.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv kasvas alates 2008. aastast kuni möödunud aastani. Kui 2007. aastal esitati finantsjärelevalvele 82, siis 2008. aastal 153 kaebust ning 2010. aastal laekus kokku 181 kaebust. 2011. aastal kaebuste arv kahanes, finantsjärelevalvele esitati kokku 148 finantsteenuste kliendikaebust.

23. novembril 2011 kehtestas Finantsinspektsioon finantsasutustele kliendikaebuste käsitlemiseks täiendavad juhised eesmärgiga selgitada, millised on finantsteenuse osutaja kohustused kliendikaebuste menetlemisel ja kliendiga suhtlemisel. Samuti on juhiste eesmärgiks suunata finantsteenuse osutajaid arvestama kliendikaebustest tuleneva teabega, et viimase pinnalt klientide huvide kaitsmise eesmärgil teha vajadusel oma ärilahendites, sise-eeskirjades ja müügidokumentatsioonis vajalikud korrektuurid.

Kõik uudised