Eripakkumised
 
Специальные предложения
Популярные теги

Laen auto tagatiselLaen auto tagatisel, ehk autolaen on oluliselt lihtsam ja kiirem kui tavaline pangalaen või liising, ent võimaldab taotleda sama suuri laenusummasid. Auto tagatisel on võimalik laenu saada 60-70% auto väärtusest.

Autolaenu peamine eelis seisneb selles, et laenutaotleja sissetulekuid ega maksehäireid ei kontrollita. Seetõttu sobivad ka need sissetulekud, mida Eesti pangad ja liisingfirmad tavapäraselt ei aktsepteeri, nt kui töötatakse välismaal. Seetõttu sobib auto tagatisel laen juhtudel kui soovitakse soetada autot, mida liisingfirmad ei finantseeri või juhul kui olemasoleva auto tagatisel soovitakse laenata tarbimiseks.

Auto tagatisel laenu intress on vahemikus 3-7% kuus. Intress on soodsam kui auto jäetakse laenulepingu kehtivuse ajaks laenufirma tasuta valvega parklasse. Kui sõiduk jääb laenutaotleja kasutusse, on intress mõnevõrra kõrgem. Samuti on intress kõrgem vanemate ja odavamate autode puhul.

Autolaenu tagatiseks sobivad reeglina sõidukid, mis ei ole üle 10-13 aasta vanad, välja arvatud antiiksed või eriotstarbelised sõidukid.

Auto tagatisel laenu eelised

 • Lihtne laenutaotlemise protsess, sest erinevalt liisingfirmadest ei ole vaja esitada liigselt dokumente ega tõendada sissetulekuid.
 • Puudub lepingutasu, kuigi tasuda tuleb auto ümbervormistuse tasud ARKis.
 • Auto jääb kasutaja valdusesse.
 • Kiirus. Auto tagatisel on võimalik saada laen loetud tundide jooksul, mis on sama kiire kui kiirlaen, ent oluliselt soodsama intressiga.
 • Paindlikkus. Auto on võimalik igal ajal maha müüa ja laenuraha tagasi maksta või vajadusel hoopis juurde laenata. Puudub lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu.
 • Auto tagatisel laen on kõrgema intressiga ja suurema sissemaksega kui liisingu puhul, ent samas ei nõuta sissetulekute tõendamist, sest laenu tagatiseks jääb auto. Tagatiseks sobib peaaegu iga sõidukorras auto sõltumata margist.
 • Laenusummad on suhteliselt suured, sõltudes auto väärtusest. Autode hindamine on tasuta.
 • Erinevalt liisingfirmadest ei nõuta kallist kaskokindlustust.

Auto tagatisel laenuga kaasnevad kulud

Lisaks igakuistele intressimaksele tuleb tasuda vaid auto omandi üleandmisega seonduvad kulud, ehk omanikuvahetuse registreerimise kulud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses. Puudub lepingutasu ja isegi kui auto jäetakse laenu tagatiseks laenuandja valvega parklasse, siis on see enamasti tasuta.

Laenutingimused

 • Laenuintress alates 3% kuus, kui auto jäetakse tasuta valvega parklasse ning 4-7%, kui auto jääb laenutaotleja valdusesse.
 • Sissetulekute tõendamist ei nõuta ning maksehäireid ei kontrollita.
 • Laenutaotleja peab olema vähemalt 18 aastane Eesti Vabariigi kodanik või omama püsivat elamisluba Eestis.
 • Paljud laenuandjad võimaldavad vajadusel saada laenu ka sularahas.
 • Laenusummad 60-70% auto turuväärtusest.
 • Laenutaotleja peab olema auto omanik, mõned laenufirmad nõuavad, et auto on registreeritud laenutaotleja nimel ARK'is vähemalt 3 kuud.
 • Laenuperiood ulatub paarist päevast kuni 5 aastani.
 • Laen väljastatakse autode tagatisel, mis ei ole vanemad kui 10-13 aastat.
 • Laenu ennetähtaegne tagastamine on igal ajal võimalik ja sellega ei kaasne lisakulutusi ega leppetrahve.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Laenutaotlus, mille saate esitada laenupakkuja kontoris või koduleheküljelt.
 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).
 • Auto tehniline pass.

Laenu taotlemise protsess:

Kogu laenuprotsess kuni raha kättesaamiseni võtab aega vaid mõned tunnid.

 1. Laenu taotlemiseks tuleb esitada laenufirma kontoris või koduleheküljelt laenutaotlus. Täitke vajalikud väljad laenutaotluses, märkides soovitud laenusumma ja laenuperiood. Laenutaotluses tuleb lisaks tavapärastele isikuandmetele esitada ka auto tehnilised andmed: auto mark ja mudel, väljalaskeaasta, samuti läbisõit ning registreerimise number. Laenutaotlusi saab esitada ka telefoni teel või saates kogu informatsioon e-mailile.
 2. Laenuotsusest teavitatakse loetud tundide jooksul, mõningal juhul isegi koheselt. Vajadusel täpsustatakse esitatud andmeid või küsitakse lisainformatsiooni.
 3. Positiivse laenuotsuse korral toimub tagatisväärtuse hindamine ja tuleb sõlmida laenuleping. Hindamise teeb laenuandja esindaja või vastava ala ekspert. Laenusumma saab olla maksimaalselt kuni 60-70% auto turuväärtusest.
 4. Auto ümbervormsitamine laenufirma nimele. Tasuma peate riigilõivu auto ümberregistreerimise eest.
 5. Peale auto registreerimist laenuandja nimele, väljastatakse laenusumma soovitud viisil kas ülekandega pangakontole või sularahas.

Auto omanikuvahetus

Laenu tagamiseks annab laenusaaja auto laenulepingu allkirjastamisega üle laenufirmale ning kohustub vormistama auto omanikuvahetuse Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses. Laenusaaja märgitakse auto kasutajaks. Kui laenuleping on korrektselt täidetud ja laen tagasi makstud, on laenusaajal õigus auto oma nimele tagasi registreerida.

Laenusaaja peab laenuperioodi ajal kasutama ja hooldama autot heaperemehelikult ning vältima selle kahjustumist. Laenusaaja peab koheselt informeerima laenufirmat juhtumitest, mille tagajärjel on halvenenud tagatiseks oleva auto seisukord. Kui laenusaaja rikub laenulepingust tulenevaid kohustusi, võib laenufirma keelduda auto tagastamisest ja auto müüakse.