Mis on kiirlaen? Kiirlaenu taotlemine Kiirlaenu intress
Summa

50

2000

Periood

5

90

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on tarbimislaen? Tarbimislaenu taotlemine Tarbimislaenu intress
Summa

1000

10000

Periood

1

60

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on kinnisvaralaen? Kinnisvaralaenu taotlemine Kinnisvaralaenu intress
Summa

1000

50000

Periood

6

120

OTSI PAKKUMISI
 
 
Mis on eluasemelaen? Eluasemelaenu taotlemine Eluasemelaenu intress
Summa

2000

200000

Periood

10

40

OTSI PAKKUMISI
 
  
Eripakkumised
 
Специальные предложения
Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes meie uudiskirjaga, hoiame sind kursis meie tegemiste ja parimate sooduspakkumistega. Sisesta oma e-mail.

Täname! Sinu e-mail on lisatud.

ÕppelaenÕppelaen on riigi garantiiga laen õpilastele ja üliõpilastele õpingute finantseerimiseks. Õppelaenu eesmärk on õppimisega kaasnevate kulutuste katmine, näiteks õppemaksu maksmine, õpingute ajal elamiskulude katmine, õpikute ja teiste õppevahendite nagu arvuti vms soetamine. Riigi garantii tõttu on õppelaen ainus laen, mille saamiseks ei ole taotlejal vaja omada igakuist sissetulekut. Õppelaen on laen nagu iga teinegi, mis tuleb tagasi maksta ning seetõttu on ka õppelaenu puhul oluline esmalt välja selgitada, milleks laenu kasutatakse.

Õppelaenu põhitingimised:

 • Õppelaenu intressimäär on 5%. Õpiajal tuleb tasuda aastaintress, mida hakatakse arvestama laenu ülekandmise hetkest. Intress võetakse automaatselt maha järgmisest väljamakstavast laenusummast.
 • Õppelaenu saab taotleda ilma konto väljavõtteta ning laenutaotleja ei pea omama töökohta.
 • Õppelaenu maksimaalmäära kehtestab Vabariigi Valitsus. 2012/2013 õppeaasta õppelaenu maksimaalmääraks on 1917,35 eurot.
 • Õppelaenu tagatiseks on enamasti kahe eraisiku käendus või alternatiivina kinnisvara tagatis.
 • Õppelaen saab olla korraga vaid ühes pangas, st et õppelaenu lepingut ei ole võimalik sõlmida korraga mitmes erinevas pangas. Küll aga on võimalik õppelaenu refinantseerida ehk viia laen ühest pangast teise.
 • Alla 18-aastastel õpilastel peab seaduslik esindaja andma kinnituse panga vormil.

Õppealaenu suhtelsielt pikk tagastamistähtaeg ja madal intressimäär muudavad selle heaks õpingute rahastamise viisiks kõrg- või kutsekoolis.

Õppelaenu taotlemine

Õppelaenu on õigus taotleda kõikidel Eesti kodanikel või Eesti Vabariigis elamisloa alusel viibivatel isikutel, kelle õpingute kestus õppekava järgi on vähemalt üheksa kuud ning kes õpivad täiskoormusega mõnes ülikoolis, rakenduskõrgkoolis, kutseõppeasutuses või välisriigis samaväärses õppeasutuses ja õppevormis. Osalise koormusega või vabakuulajana õppijad või akadeemilisel puhkusel viibivad isikud ei saa õppelaenu võtta. Erandina saavad õppelaenu taotleda õpetajakoolituse õppekavadel õppivad tudengid, kes töötavad haridustöötajane vähemalt 18 tundi nädalas.

Osakoormusega või põhikooli lõpetanuna kutsekoolis õppijad õppelaenu võtta ei saa. Samuti ei saa õppelaenu akadeemilisel puhkusel olevad õppurid.

Õppelaenu taotlemisel dokumendid:

 • Laenutaotlus panga blanketil
 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument (ID kaart, pass), mittekodanikel välismaalase pass või välisriigi kodaniku pass koos kehtiva Eesti pikaajalise elamisloaga.
 • Käendajate isikut tõendavad dokumendid ning nende viimase 6 kuu kontoväljavõtted. Osa panku on oma tingimustes määratlenud ka käendajate sissetuleku suuruse – üldjuhul on selleks miinimumpalk.
 • Kinnisvaratagatise korral hindamisakt ja kindlustuspoliis.
 • Laenutaotleja esindaja kirjalikku nõusolekut kui õppelaenu taotleja on alaealine või muul põhjusel piiratud teovõimega.
 • Kui laenutaotleja õpib või asub õppima välisriigi õppeasutuses, tuleb esitada õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg ja ISCED taseme kood.

Õppelaenu esmataotlejale

 • Õppelaenulepingut saab sõlmida pangakontoris või internetipangas, kasutades ID-kaarti.
 • Laenu käendajad peavad sõlmima pangakontoris või internetipangas käenduslepingud.
 • Kui käendajate sissetulekud ei laeku laenuandja panka, on vajalik kaasa võtta ka käendajate kontoväljavõte.
 • Õppelaen makstakse laenutaotleja kontole pärast kõigi laenu saamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist. Esmataotleja kontole kantakse laenusumma alates 1. oktoobrist, juhul kui kõik laenusaamiseks vajalikud tingimused on täidetud.

Õppelaenu korduvtaotlejale

 • Õppelaenu korduvtaotleja, kes soovib laenusumma automaatset kontole kandmist järgmisel õppeaastal, ei pea uut taotlust esitama. Eeldusel, et kõik tingimused on täidetud, kantakse raha kontole automaatselt. Õppelaenu summat ei kanta automaatselt üle välisriigis õppijatele ja õpetajakoolituses osakoormusega õppijatele.
 • Kui õppelaenu automaatne kandmine mingil põhjusel ei õnnestunud, saab taotleja alates 1. oktoobrist taotleda õppelaenu kontole kandmist pangakontoris või internetipangas.
 • Kuni 14. septembrini on võimalik pangakontoris või internetipangas esitada taotlus laenust loobumise või tingimuste muutmise kohta.
 • Õppelaen makstakse korduvtaotlejale välja pärast kõigi laenu saamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist alates 15. septembrist (kui õpid teisel või vanemal kursusel).

Õppelaenu on võimalik saada igal õppeaastal kuni 31. maini (k.a).

Õppelaenu maksepuhkus

Makspuhkuse ajal ei pea õppelaenu põhiosa ega intresse tasuma. Õppelaenu intressi maksab pangale selle aja eest riik. Maksepuhkust saab kasutada, kui esitada panka vastav avaldus ja tõend (lapse sünnitunnistus enne lapse kolmeaastaseks saamist või väeosa tõend enne ajateenistuse perioodi lõppu). Maksepuhkust on võimalik taotleda:

 • ajateenistuses viibimise ajaks.
 • ühel vanemal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
 • arst-residendil kuni residentuuri lõpetamiseni.

NB! Maksepuhkus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele.

Õppelanu tagasimaksmine

Pärast õpingute lõpetamist toimub laenu põhiosa ja intressi tasumine vastavalt panga koostatud laenu tagasimaksmise graafikule, üldjuhul igakuiselt võrdsete maksetena (annuiteetgraafik).

Õppelaenu põhisumma tagasimaksmist tuleb alustada hiljemalt 1 aasta pärast õppeasutuse lõpetamist. Kogu õppelaen koos intressidega tuleb tagastada kahekordse õppeasutuses õppimiseks ette nähtud nominaalaja jooksul. Õppeasutusest lahkumise korral tuleb tagastamist alustada samuti hiljemalt 1 aasta pärast õppeasutusest lahkumist, ent õppelaen tuleb siis tagastada hiljemalt pooleteistkordse õppeasutuses õpitud aja jooksul (mitte vähem kui 6 kuud).

Õppelaenu on võimalik tagastada ka ennetähtaegselt. Selleks tuleb esitada pangale vastav avaldus.

Õppelaenu tagatis

 • Eraisiku käendus. Õppelaenu Käendajaid peab olema vähemalt kaks, nad peavad olema korrapärase sissetulekuga kas Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigis pikaajalise elamisloa alusel viibivad isikud. Käendamiseks on vajalik esitada taotlus ja sõlmida käendusleping kas pangakontoris või internetipangas. Käenduslepingu saavad käendajad sõlmida ka ilma laenutaotlejata, kuid nad peavad teadma taotleja õppelaenu lepingu numbrit ja isikukoodi.
 • Kinnisvara tagatis. Kui laenutaotlejal ei ole käendajaid, on võimalik õppelaenu võtta ka kinnisvara tagatisel. Õppelaen väljastatakse maksimaalselt 66% ulatuses tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Tagatis peab olema hinnatud panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo poolt ning olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel.

Õppelaenu väljastavad järgnevad pangad